måndag 14 maj 2012

Lärartycket!

Anne-Marie Körling, en pedagogisk förebild, har startat ett läraruppror för att lyfta fram det goda i skolan. I like! Ni kan läsa första inlägget här. Tanken var att det skulle bli 100 lärare som skrev ett blogginlägg var, men nu är det 100 + en massa extra! :-) I det första inlägget hittar ni listan på alla lärare som ska skriva...
Kan man hoppas att vi kan omvärdera yrket nu då kanske? Inte låta medias bild av skolan vara den rådande bilden. Inte låta herr Björklund, som uppenbarligen är långt ifrån klassrummen, vara oemotsagd. Upp till kamp lärare! Låt oss "återta" vårt yrke och lyfta fram allt gott i det!!!


Rektortycket


Inga kommentarer: